2429 Worthington Street, Dallas, Texas (Previous Listing)